• UPIS UZ SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA

Kompletnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na korišćenje subvencija i refundaciju troškova obavlja PU "Vesela planeta" uslužno za roditelje.

Naš Program..
  • Celodnevni boravak dece od 7-18h
  • Poludnevni boravak dece od 7-14h
  • Produženi boravak za školsku decu od I do IV razreda
  • Čuvanje dece na sat
  • Razvojno savetovalište
  • Psihološke radionice 
  • Logopedski centar
  • Kreativne radionice
  • Škola nemačkog jezika
  • Raspevana muzička planeta